Google Translated Language

Ang wikang lumalabas sa aking mga labi,
sumusunod sa agos na hindi ko mahuhulaan.
Ito ay bumubulusok nang malalim mula sa loob ng aking mga baga,
nakakakuha sa mga baluktot na bangko ng mga salmo,
winasak ang mga bundok ng pag-aalinlangan,
habang nagpapakintab ng mga bato gamit ang bagong ritmo.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s