Tag: language

Google Translated Language

Ang wikang lumalabas sa aking mga labi,
sumusunod sa agos na hindi ko mahuhulaan.
Ito ay bumubulusok nang malalim mula sa loob ng aking mga baga,
nakakakuha sa mga baluktot na bangko ng mga salmo,
winasak ang mga bundok ng pag-aalinlangan,
habang nagpapakintab ng mga bato gamit ang bagong ritmo.
Advertisement